Teisipäev, 26 Mai 2020
Neljapäev, 01 Oktoober 2009 15:02
Täiskasvanud õppija nädala raames 6. oktoobril kell 19.00 - 20.30 on Vaida raamatukogu saalis loeng "Kodu-uurimise allikad"

Kodukoha tundmaõppimine on rahvapärane kodu-uurimine – see on põnev tunnetustegevus. Alati leidub neid, kel on soov ise nende asjade selgitamine käsile võtta, kes on võtnud ette mõne küla või väiksema piirkonna tekke- ja kujunemisloo põhjalikuma väljaselgitamise. Tänapäeva uurijatel on kasutada rohkesti aegade jooksul talletatud abimaterjale. Loeng juhatab uurija andmeallikate juurde mis sellealast teavet käsitlevad.
Tasuta. Kõik huvilised on oodatud