Kriisiolukord

You are here:

VAIDA KERKSUSKESKUS

Vaida alevik ja ka meie piirkonna külad on vajaduseks saanud endale kerksuskeskuse, aadress Vana-Vaida tee 7a.

Mis on kerksuskeskus? Kerksuskeskus on välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematu ja jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Loodud on võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks.

Vaida kerksuskeskuses on võimalik pikema (vähemalt 3 ööpäeva) elektrikatkestuse puhul laadida telefone, akupankasid, saada sooja.

Kerksuskeskuse kohta saab infot kodulehelt www.vaida.ee . Hädaolukorras kontakt Raili Salvet mob. +372 56474344.

Suurõnnetuse puhul lülita sisse Vikerraadio (sagedus 104,1), Raadio 4 (sagedus 94,5) või telekanal ETV kuula sealt käitumisjuhiseid.
REAALSE OHU KORRAL TERVISELE, ELULE, VARALE JA KESKKONNALE HELISTA HÄDAABINUMBRILE 112 (üldine number- tuletõrje, kiirabi, politsei)

Riigiinfo telefon 24 h (kriisiinfo, Päästeameti info ja nõu, info Transpordiametile, info Keskkonnaametile)

kriis.ee

1247 (tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades). Välismaalt helistades +372 600 1247.

Perearsti nõuandetelefon
www.1220.ee

1220

Mürgistusinfoliin
www.16662.ee

16662

Lasteabitelefon
www.lasteabi.ee

116 111

Usaldustelefon
www.peaasi.ee

126 (eesti k) ja 127 (vene k)

1492

Riiklik ohvriabi 24h kriisitelefon
Ohvriabi | Sotsiaalkindlustusamet

116 006

MTÜ Eluliin 24h usaldustelefon
Eluliin Emotsionaalse toe keskus

6 558 088 (eesti keeles)
6 555 688 (vene keeles)

Maanteeinfokeskuse telefon
www.mnt.ee ja www.tarktee.ee

1510

Elektrilevi rikketelefon
www.elektrilevi.ee

1343