Vaida alevik ja ka meie piirkonna külad on vajaduseks saanud endale kerksuskeskuse, aadress Vana-Vaida tee 7a.

Mis on kerksuskeskus? Kerksuskeskus on välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematu ja jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Loodud on võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks.

Vaida kerksuskeskuses on võimalik pikema (vähemalt 3 ööpäeva) elektrikatkestuse puhul laadida telefone, akupankasid, saada sooja.

Kerksuskeskuse kohta saab infot kodulehelt www.vaida.ee . Hädaolukorras kontakt Raili Salvet mob. +372 56474344.

Suurõnnetuse puhul lülita sisse Vikerraadio (sagedus 104,1), Raadio 4 (sagedus 94,5) või telekanal ETV kuula sealt käitumisjuhiseid.

REAALSE OHU KORRAL TERVISELE, ELULE, VARALE JA KESKKONNALE HELISTA HÄDAABINUMBRILE 112 (üldine number- tuletõrje, kiirabi, politsei)

  Riigiinfo telefon 24 h (kriisiinfo, Päästeameti info ja nõu, info Transpordiametile, info Keskkonnaametile)1247 (tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades). Välismaalt helistades +372 600 1247.
  Perearsti nõuandetelefon       www.1220.ee  1220
  Mürgistusinfoliin   www.16662.ee  16662
  Lasteabitelefon www.lasteabi.ee  116 111
  Usaldustelefon www.peaasi.ee  126 (eesti k) ja 127 (vene k)
  Naiste tugiliin    1492
  Riiklik ohvriabi 24h kriisitelefon    116 006
  MTÜ Eluliin 24h usaldustelefon  6 558 088 (eesti keeles)  6 555 688 (vene keeles)  
  Maanteeinfokeskuse telefon www.mnt.ee ja www.tarktee.ee    1510
  Elektrilevi rikketelefon   www.elektrilevi.ee  1343

Veel uudiseid